Kotłownie parowe

Wykonujemy koncepcje,  projekty, dostawy, pełną instalację, montaż i rozruch kotłów parowych nisko i wysokociśnieniowych o wydajności od 0,3 ton do 10 ton pary/h. Korzystamy z urządzeń renomowanych firm. Wybieramy produkt optymalnie dopasowany do potrzeb klienta.


W ramach kotłowni dostarczamy :

·kotły i ekonomizery

·palniki gazowe i olejowe

·kominy

·stacje uzdatniania wody

·zbiorniki wszelkiego typu

·wymiennikowe węzły cieplne

·instalacje odzysku ciepła

·izolacje termiczne

·automatykę i wizualizację

·instalacje podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego

·serwis kotłowni


PODSTAWOWE KOMPONENTY:


1. Korpus kotła

2. Drzwi frontowe

3. Panel sterowania

4. Instrumenty pomiarowe

5. Czujnik zabezpieczenia poziomu

6. Zawór parowy

7. Zawór bezpieczeństwa

8. Komora spalania

9. Zawór spustowy

10. Grupa pompowa

11. Przyłącze

12. Poziomowskaz

 

© 2016. EKOWAT - R. A. A. Płatek. Wszystkie prawa zastrzeżone.