Oferta

Firma ICI CALDAIE , to fachowcy od doskonałych rozwiązań.

Specjaliści w zakresie projektowania i produkcji kompletnych systemów termicznych high-tech.

Wieloletnie doświadczenie ICI CALDAIE, pomaga nam wykonywać zaawansowane technicznie instalacje, które są w stanie sprostać wszelkim potrzebom związanym z zarządzaniem, monitorowaniem i konserwacją proponowanych przez nas systemów energetycznych. Wychodząc na przeciw potrzebom, współpracujemy z klientami, znajdując rozwiązania odpowiednie dla bezpieczeństwa, oszczędności i ochrony środowiska.

ICI CALDAIE to jeden z większych Włoskich producentów, który może pochwalić się ogromnymi zdolnościami produkcyjnymi dzięki ponad 30 000 metrów kwadratowych powierzchni hal, wyposażonych w jedne z najbardziej zaawansowanych urządzeń i maszyn do produkcji kotłów.

ICI CALDAIE, produkuje kotły parowe płomieniówkowe z trój-ciągowym lub rewersyjnym przepływem spalin . W ofercie znajdują się urządzenia do produkcji pary pod niskim i wysokim ciśnieniem.

Wszystkie kotły można łączyć z globalnymi systemami bezpieczeństwa (GSS), co pozwala na pracę bezobsługową (do 72 godzin ).

Oferujemy kotły o wydajnościach od 50 do 32 000 kg pary / h.

Zobacz więcej

Kocioł diatermiczny, jest głównym elementem systemu grzewczego wykorzystującego jako nośnik energii, oleje termalne. Podgrzany olej termalny cyrkuluje w obiegu grzewczym, dostarczając energię różnym odbiornikom ciepła.

W otwartym (bezciśnieniowym) systemie grzewczym z olejem termalnym, możemy uzyskiwać temperatury do 300 oC.

W zamkniętym (ciśnieniowym) systemie grzewczym, możemy uzyskiwać temperatury do 400 oC.    

Ostatnimi czasy podgrzewacze oleju termalnego zyskują coraz większe grono swoich zwolenników, stanowiąc jeden z najczęściej wybieranych produktów w kategorii grzewczej, przy zapotrzebowaniu na ciepło o wysokiej temperaturze.

Tego typu instalację stosuje się np. w zakładach przemysłu spożywczego do zasilania urządzeń do smażenia lub pieczenia.

Zasady funkcjonowania tego rodzaju podgrzewaczy, nie są tak naprawdę bardzo skomplikowane. Olej termalny , krąży w obiegu – wężownicy ogrzewanej płomieniem palnika oraz powstającymi w wyniku tego procesu spalinami. Kolejno wędruje on do różnych odbiorników  ciepła, poprzez niskociśnieniową sieć instalacyjną.

Opisywany układ obiegu paliwa termalnego posiada szereg zalet, które odróżniają go od innego rodzaju systemów energetycznych.

Do jego użytkowania nie jest wymagane przeprowadzanie dalszych procesów związanych z uzdatnianiem wody, ani też stosowanie jakiegokolwiek rodzaju chemikaliów.

Nie ma też potrzeby odprowadzania powstających w procesie wytwarzania energii ścieków, co nie generuje dodatkowych kosztów.

Użycie oleju termalnego zapobiega też niebezpieczeństwu zamarzania instalacji i znajdujących się w niej substancji.

Jak w większości przypadków nowoczesnych kotłów i instalacji energetycznych, kotły wykorzystujące nośniki termalne, wydzielają do atmosfery zdecydowanie mniejsze ilości szkodliwych substancji w postaci dwutlenku węgla oraz tlenków azotu, co przyczynia się dla ochrony stanu środowiska naturalnego. Elementy konstrukcyjne, z których są one budowane wykonane zostały z tego rodzaju materiałów, które nie są szczególnie narażone na działanie panujących w układzie warunków termicznych, dzięki czemu nie ulegają one szybkiemu zużyciu lub zniszczeniu oraz mogą być wykorzystywane i eksploatowane przez długi okres użytkowania.

W wykonywanych przez nas kotłowniach, wykorzystujemy kotły diatermiczne , produkowane przez włoską firmę  OP-PANINI Srl. .

Panini produkuje kotły w wersji poziomej (typ DTO) o mocach od 116 kW do 3500 kW  oraz w wersji pionowej (typ DTV) o mocach od 116 kW do 2000 kW.

Do kotłów stosujemy palniki nadmuchowe gazowe i olejowe firmy CIB Unigas. Palniki te spełniają wymagania, związane z emisją spalin .

Aby poprawić ekonomię pracy kotła, na przewodzie spalinowym, stosujemy wymienniki ciepła, umożliwiające wykorzystanie ciepła spalin, do podgrzewania np. wody użytkowej.

Zobacz więcej

Specjalizujemy się w projektowaniu, montażu, uruchomieniu i serwisie kotłowni przemysłowych oraz instalacji pary i oleju termalnego.

Kotłownie parowe i diatermiczne, wykonywane przez nas, oparte są na sprawdzonych rozwiązaniach.
Na przestrzeni 25 lat działalności, dopracowaliśmy metody instalacji i wybraliśmy optymalne urządzenia.

Sercem każdej instalacji jest kocioł, który musi spełniać najwyższe wymagania dotyczące ekonomii, niezawodności i bezpieczeństwa procesu. Aktualnie, stosujemy produkty włoskich firm ICI CALDAIE – kotły parowe oraz PANINI – podgrzewacze oleju termalnego.
Nasze kotłownie parowe działają w wielu gałęziach przemysłu, najczęściej w przemyśle spożywczym, ale również chemicznym, drzewno – papierniczym, tekstylnym, poligraficznym i przetwórstwa pasz.

Większość instalacji wykorzystuje kotły i podgrzewacze opalane gazem lub olejem lekkim.
Do kotłów stosujemy palniki renomowanych firm Weishaupt lub CIB UNIGAS.
Palniki spełniają wymagania emisyjne.

Każdą kotłownię projektujemy w taki sposób, aby zoptymalizować koszty instalacyjno - eksploatacyjne przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i technologicznych.
Potwierdzeniem naszych możliwości są wykonane kotłownie. Można zapoznać się z niektórymi z nich w dziale realizacje.

Zobacz więcej

Oferujemy fachowe doradztwo i profesjonalny dobór urządzeń, projektowanie systemów wentylacyjnych oraz montaż, uruchomienie i konserwację urządzeń wentylacyjnych.

Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne

Konstrukcja central CSN oparta jest na szkielecie z profili aluminiowych. Obudowę stanowią panele typu „sandwich” wypełnione wełną mineralną o grubości 45mm. Dostępne jest 8 wielkości central o wydajności od 3 250 do 50 500m³/h przeznaczone do obróbki powietrza w zakresie: filtrowania, grzania, chłodzenia, nawilżania.
Możliwość zastosowania recyrkulacji lub odzysku ciepła na wymienniku krzyżowym, obrotowym, rurce ciepła lub glikolowym. Poszczególne sekcje można dowolnie konfigurować chcąc uzyskać odpowiednią obróbkę powietrza. Centrale CSN mogą występować jako jednostki szeregowe lub piętrowe. Obudowa dostępna jest w wersji wewnętrznej i dachowej. Wersja dachowa dodatkowo wyposażona jest w czerpnie i/lub wyrzutnię powietrza oraz dodatkowy dach. Centrale te można posadowić na wypoziomowanej wylewce lub konstrukcji stalowej. Dostępne są w wykonaniu standardowym, higienicznym, basenowym lub specjalnym.

Typoszereg RGS to system central wentylacyjno-klimatyzacyjnych spełniających coraz wyższe wymogi jakie stawia przed nami Unia Europejska w zakresie oszczędności energii i ochrony środowiska. Podstawowymi cechami typoszeregu jest minimalizowanie kosztów poboru energii elektrycznej oraz kosztów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki cieplnej w postaci wysokosprawnych wymienników przeciwprądowych pozwala na odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego ze sprawnością spełniającą wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych.
Typoszereg obejmuje 7 wielkości central w zakresie wydajności do 8 000 m3/h. Przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zarówno w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkalnych jak i przemysłowych.

 

Zobacz więcej
Oferujemy autoklawy firmy OP-PANINI, przeznaczone do:
  • pasteryzacji i sterylizacji produktów spożywczych,
  • utwardzania materiałów kompozytowych,
  • hartowania szkła.
Autoklawy
Zobacz więcej