Instalacje wentylacyjne

Oferujemy fachowe doradztwo i profesjonalny dobór urządzeń, projektowanie systemów wentylacyjnych oraz montaż, uruchomienie i konserwację urządzeń wentylacyjnych.

Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne

Konstrukcja central CSN oparta jest na szkielecie z profili aluminiowych. Obudowę stanowią panele typu „sandwich” wypełnione wełną mineralną o grubości 45mm. Dostępne jest 8 wielkości central o wydajności od 3 250 do 50 500m³/h przeznaczone do obróbki powietrza w zakresie: filtrowania, grzania, chłodzenia, nawilżania.
Możliwość zastosowania recyrkulacji lub odzysku ciepła na wymienniku krzyżowym, obrotowym, rurce ciepła lub glikolowym. Poszczególne sekcje można dowolnie konfigurować chcąc uzyskać odpowiednią obróbkę powietrza. Centrale CSN mogą występować jako jednostki szeregowe lub piętrowe. Obudowa dostępna jest w wersji wewnętrznej i dachowej. Wersja dachowa dodatkowo wyposażona jest w czerpnie i/lub wyrzutnię powietrza oraz dodatkowy dach. Centrale te można posadowić na wypoziomowanej wylewce lub konstrukcji stalowej. Dostępne są w wykonaniu standardowym, higienicznym, basenowym lub specjalnym.

Typoszereg RGS to system central wentylacyjno-klimatyzacyjnych spełniających coraz wyższe wymogi jakie stawia przed nami Unia Europejska w zakresie oszczędności energii i ochrony środowiska. Podstawowymi cechami typoszeregu jest minimalizowanie kosztów poboru energii elektrycznej oraz kosztów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki cieplnej w postaci wysokosprawnych wymienników przeciwprądowych pozwala na odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego ze sprawnością spełniającą wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych.
Typoszereg obejmuje 7 wielkości central w zakresie wydajności do 8 000 m3/h. Przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zarówno w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkalnych jak i przemysłowych.